Camera de Supraveghere Camera de Supraveghere Camera de Supraveghere Digital Tehno Plus Bariera Auto BFT Bariera Auto BFT
/ Analiza de Risc

Analiza de Risc la Securitatea Fizică

Cadrul legal

In conformitate cu art. 2 alin.(1) din Legea 333/2003 ”Ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, regiile autonome, companiile și societățile naționale, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, societățile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizații care dețin bunuri ori valori cu orice titlu, sunt obligate să asigure paza acestora”.

In conformitate cu art. 2 alin.(1) din HG 301/2012 - Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizică.

In conformitate cu art. 2 alin. (3) din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, analiza de risc la securitatea fizica se face prin experți abilitați, care dețin competențe profesionale dobândite pentru ocupația de evaluator de risc la securitate fizică.

Conform H.G. nr. 877/15.10.2014 obligația elaborării analizei de risc la securitatea fizică de către unitățile prevăzute la art. 2 alin(1) din Legea nr. 333/2003 trebuie realizată până la data de 1 ianuarie 2016.

Nerespectarea prevederilor privind efectuarea analizei de risc la securitatea fizica si implementarea masurilor de securitate minime pe categorii de obiective reprezinta contraventie si se sanctioneaza conform art. 4 din HG 301/2012.

Scopul analizei de risc la securitate fizică

Analiza de risc la securitate fizica trebuie sa asigure identificarea vulnerabilitatilor si a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizica si sa indice masurile de protectie necesare obiectivului analizat.

Analiza de risc la securitatea fizica constituie fundamental adoptarii masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege, transpuse in planul de paza si in proiectul sistemului de securitate.

Structura analizei de risc la securitatea fizică

Analiza de risc la securitate fizica contine conform OMAI 9/2013 - Instructiuni privind efectuarea analizei de risc la securitate fizica urmatoarele documente:

 • Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica
 • Grila de evaluare specifica obiectului de activitate aprobata prin Instructiunile MAI nr. 9/2013
 • Documente suport (chestionar, fotografii ale obiectivului, declaratii)

Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica cuprinde:

 • nominalizarea unitatii, obiectul de activitate al acesteia si scopul evaluarii
 • amplasarea geografica a unitatii, vecinatati, cai de acces, alti factori externi cu impact asupra activitatii unitatii
 • cadrul organizațional intern, politici și responsabilități privind securitatea fizică a unității beneficiare
 • sursele de risc la securitatea fizica, zonele de impact, evenimentele produse și cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluata, precum si potentialele consecinte asupra persoanelor si activitatii
 • analizarea riscurilor identificate
 • estimarea riscurilor la securitatea fizica
 • stabilirea cerintelor, masurilor și mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmeaza a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic și operational
 • estimarea costurilor de securitate, in functie de masurile de securitate propuse si nivelul de risc asumat
 • concluziile raportului, in care se propun una sau mai multe optiuni de tratare a riscurilor in vederea incadrrii in domeniul acceptabil al riscului de securitate fizica

Valoarea lucrărilor

Analiza de risc se efectueaza dupa intocmirea contractului si a angajamentului de confidentialitate intre prestator/evaluator si beneficiar, pretul acesteia fiind stabilit de comun accord.

Valoarea lucrarilor este influentata de urmatorii factori:

 • obiectul de activitate al societatii
 • suprafata obiectivului
 • zona in care este amplasat obiectivul
 • valoarea bunurilor care trebuiesc protejate
 • numarul obiectivelor apartinand aceleiasi societati


Analiza de risc la securitatea fizica trebuie realizata de experti abilitatiinscrisi in REGISTRUL NATIONAL AL EVALUATORILOR DE RISC LA SECURITATE FIZICA (RNERSF). Acest registru se afla pe site-ul Politiei Romane (www.politiaromana.ro)

Pentru a vizualiza lista de produse de detectie la incendiu faceti click aici

Pentru a vizualiza lista de produse de detectie efractie faceti click aici

Pentru a vizualiza lista de produse de supraveghere video faceti click aici